”Du har idén, vi fixar resten”
Lov och Kontroll AB är en fortsättning av Skärgårdslovet som tog sina första steg redan 2008. När Martin och Niklas inledde ett samarbete, 2013 kom Lov och Kontroll till världen, som sedan starten vuxit till 7 medarbetare.


Martin Persson, VD och medgrundare,

-”Vi har alla olika bakgrunder och specialiteter. De är nog en av anledningarna som gör oss så breda att vi passar in hos både privatpersoner och företag men även kommuner, enkelt eller komplexa uppdragen spelar ingen roll. Vi kan ju komma in redan på idéstadiet, lägga upp en strategi med de faktorer som är aktuellt för ärendet, det kan handla om strandskydd, detaljplaner och plan- och bygglagen. Och sedan tar vi fram alla handlingar som kan tänkas behövas. Och ibland stötta upp en efterhandsituation när någon ”glömt” att söka nödvändiga tillstånd och måste få alla handlingar i ordning.”


-”Under åren har vi kommit i kontakt med många intressanta och duktiga företag och människor. Många av dessa har blivit våra samarbetspartners och vissa har hoppat in direkt i vår organisation. Med denna stora kunskapspåse kan vi hjälpa till inom juridik, miljökonsulter, konstruktörer, VVS projektörer, byggare, kulturantikvarier, sakkunnig inom brand, tillgänglighet och energi, besiktningsmän, bryggbyggare, mark/grundentreprenörer, fastighetsmäklare och akustiker mm.Vår affärsmodell

-”Vi vet att byggbranschen är en ständigt föränderlig värld och därför har vi valt att bygga upp en organisation som anpassar sig efter kunden och branschens behov. Alla som jobbar hos Lov och Kontroll är konsulter in bolaget. Vi har valt att kalla det för ett konsultkollektiv. Denna affärsmodell har visat sig passa riktigt bra för alla våra medarbetare. Vi har en platt organisation som är lyhörd. Alla som jobbar hos oss känner delaktighet och kan vara med och påverka. Fördelana för dig som kund är att vi alltid kan anpassa oss efter era önskemål. Vi har inte en stor organisation som ska drivas runt med allt vad det innebär. Framförallt så har vi tillgång till ett stort kunskapsnät och bredd som små förtag ofta saknar. Vår styrka sitter i att vara snabbfotade och personliga som det lilla bolaget med kompetens och bredd som dem stora bolagen. Vår ambition är att förtaget ska växa för varje år, både i antal medarbetar och kunskapsmässig. Är du sugen på att bli en av oss så är du välkommen att kontakta oss. Vi är ett konsultkollektiv som ständigt är på jakt efter nya utmaningar.”


-”Tveka inte att slå oss en signal eller maila. Kanske du hellre vill komma förbi, så boka tid så tar vi det över en kopp kaffe i Tornhuset i Gustavsbergs hamn. Vi hörs!”
Medarbetare

Martin är VD och kundansvarig. Jobbar mest som kontrollansvarig för de större projekten, med behörighet K (högsta behörighet) hjälper Martin till som kontrollansvarig för alla projekt oberoende av storlek och komplexitet. Martin har en bakgrund som utbildad byggnadsinspektör/bygglovshandläggar samt byggentreprenör

Niklas tar hand om alla medarbetarna på firman och är en fena på strandskyddsfrågor, bygglovsritningar, bygglovs-juridik och anmälningar och ansökningar samt enskilda avlopp. Niklas har en förkärlek till kluriga strandskyddsärenden. Med bakgrund som byggnadsingenjör och tidigare arbete hos byggnadsnämnden så kan Niklas det mesta som rör bygglov och strandskydd

Lasse kan det mesta inom fastighetsfrågor, med en bakgrund som fastighetsmäklare så vet han det mesta om fastigheter. Parallellt med att han jobbar hos oss så utbildar han sig även till lantmätare. Ta med honom på plats innan du slår till på en fastighet för att reda ut oklarheter i tillstånd, strandskydd, bygglov mm. Styckningar, fastighetsregleringar, fastighetsutredning, förhandsbesked mm.

Fredrik Cedervall är vår tusenkonstnär och jobbar med allt som har med bygglovsritningar, konstruktionsritningar, projektering, efterhands-anmälningar och kontrollansvarig PBL.

Fredrik Johansson är vår byggingenjör som jobbar med projektledning och byggledning, bygglovsritningar och ansökningar samt kalkyl från det lilla till det större.

Andreas är vår Arkitekt SAR och hjälper kunderna med bygglovsritningar, förfrågningsunderlag, konstruktioner, rumsbeskrivningar, bygghandlingar mm.

Thomas är en av våra duktiga kontrollansvariga och har mer än 30 år i branschen som byggentreprenör, så han vet vad som bör kontrolleras vid byggnation. Raymond är vår konstruktör som tar fram konstruktioner i trä, stål och betong allt från friggeboden till industribyggnaden.


”Vi är snabbfotade och personliga, så som det lilla bolaget med kompetens och bredd som dem stora”