MÅN – FRE: 08:00 – 17:00

Vad kan ni göra för mig?

Från den lilla tillbyggnaden till den komplexa hotellanläggningen. Eller enstaka tjänster som avloppansökningar, energiberäkningar eller rådgivning inför fastighetsköp. För privat person eller företag.

Kontrollansvarig

Vi hjälper till att upprätta kontrollplan för ert projekt och det blir också det dokument som styr vilka kontroller som ska utföras under projektering och byggnation. Vi bistår kunden med att förstå lagstiftningen, följer upp att kontroller utförs enligt kontrollplan.

Ansökningar

Vi utformar och anpassar ansökningar och kan finnas med under processen för att bevaka dina intressen eller önskan.

Ritningar

Oavsett vad du har för planer nybyggnad, tillbyggnad eller ombyggnation så kan vi hjälpa till att ta fram de ritningar som behövs, bygglov- och konstruktionsritningar, 3d eller solstudier. Allt från enkla till komplexa ärenden.

Fastighetsrådgivning

Är det en strandtomt eller strandnära? Har bryggan funnits innan strandskyddet? Är svartbygget preskriberad? En undersökning av en fastighet innan köp kan säga mycket. Våra fastighetsundersökningar avslöjar allt. Vi utför även avstyckningshandlingar och mycket mer.

Termografering

Termografi kan användas för att spåra värmeskillnader. Värmeskillnader uppstår vid alla typer av läckor, t.ex.vid bristfällig isolering, trasig golvvärme eller trasiga elkomponenter. Det går också utmärkt att med värmekamerans hjälp se vart ett fuktproblem har uppstått eller kan uppstå i en krypgrund.