MÅN – FRE: 08:00 – 17:00

Dataskydd | GDPR

Ladda ner vår dataskyddspolicy som pdf

[download id=”11743″ template=”Ladda ner GDPR policy”]

 

LOK dataskyddspolicy

Uppdaterad den 2018-05-23

För oss på Lov och Kontroll AB är det viktigt att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi har rutiner för att skydda den information som du anförtror oss med. Vi följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet.

 

Hantering av personuppgifter

För att kunna erbjuda dig våra tjänster behöver vi hantera information om dig. Vi samlar inte in fler uppgifter än vi behöver. Vi säljer aldrig uppgifterna till tredje part. Det är viktigt att du läser och förstår vår dataskyddspolicy innan du beställer eller använder våra tjänster. Har du frågor om vår dataskyddspolicy kan du alltid kontakta oss. Genom att beställa eller använda Lov och Kontrolls, underkonsulter eller underleverantörer accepterar du vår dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också elektroniska kommunikationskanaler för att kommunicera och skicka information till dig.

 

Informationsdelning

Vi kommer aldrig att sälja dina personuppgifter till tredje part utan din tillåtelse. Vi kan komma att överföra till, eller dela din information med, utvalda tredje parter. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din information hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till med eller delning med sådana utvalda tredje parter.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter till underkonsulter och leverantörer för utförandet av våra avtalade åtaganden gentemot dig. Vi kan även behöva dela nödvändig information med myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag. Detta innebär inte att vi med automatik gör så, utan enbart efter noggrant övervägande och mot laglig grund när vi måste.

Om Lov och Kontroll AB eller en väsentlig del av Lov och Kontroll AB tillgångar förvärvas av en tredje part, kan personuppgifter delas vidare till den tredje parten, för att uppdraget ska kunna drivas vidare.

 

Rättigheter

Du som kund hos oss har vissa rättigheter du bör känna till:

  • Du har rätt att kostnadsfritt begära att registerutdrag en gång per år.
  • Du har rätt till att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga,ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av dinapersonuppgifter tills de blir ändrade.
  • Du har rätten att bli glömd, men radering av personuppgifter kan inte ske om detkrävs för att fullgöra avtalet eller om annan svensk eller europeisk lag, domstols- eller myndighetsbeslut säger annat, samt om det baseras på berättigat intresse. Skulle du tycka att det inte finns berättigade skäl eller att berättigat intresse är felaktigt har du rätt att invända mot behandlingen.
  • Du kan när som helst återkalla ett samtycke genom att kontakta oss.
  • Du kan lämna klagomål om behandlingen till datainspektionen och invända motdirektmarknadsföring.Vilken information hanterar vi och vad gör vi med informationen?Denna dataskyddspolicy täcker all data som vi samlar in, till exempel från webbplatser, sociala medier, kontakt per telefon eller mail och på evenemang/mässor. Vi kan komma att

kombinera personuppgifter som samlats in på ett sätt (t.ex. en webbplats) med personuppgifter som har samlats in på ett annat sätt.

All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster. Här kan du se vilka uppgifter vi hanterar, i vilka situationer och vilken rättslig grund vi stödjer vår användning på.

När du beställer tjänster eller tecknar avtal med oss hanterar vi personuppgifter i form av namn och telefonnummer, företagsuppgifter såsom organisationsnummer och faktureringsinformation samt tjänste- och produktinformation. Vi hanterar uppgifterna för att kunna utföra vårt uppdrag.

När du kontaktar oss via vår hemsida, e-post eller telefon hanterar vi personuppgifter i form av namn, e-post och telefonnummer, företagsinformation samt ärendeinformation. Vi hanterar uppgifterna för att kunna utföra vårt uppdrag eller för att det ligger i vårt intresse (berättigat intresse).

När du får information eller erbjudanden från oss via nyhetsbrev hanterar vi din e- postadress och statistik för hur du öppnar och klickar i vårt brev. Vi hanterar bara dessa uppgifter om du gett oss vårt samtycke.

När du deltar i våra utvärderingar hanterar vi ditt namn och om du ger eventuella svar som innehåller personuppgifter på frågor i löptext. Vi hanterar uppgifterna efter samtycke från dig, eller då det ligger i vårt intresse.

 

Information du ger till oss

Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv och ditt företag på ett antal olika sätt, såsom när du beställer våra tjänster eller kontaktar oss på vår hemsida, när du kontaktar oss per e-post, brev, telefon, möte eller liknade. När du anmäler dig för nyhetsbrev eller interagerar på våra sociala medier. Denna information kan vara:

  • Person- och kontaktinformation såsom namn, adressinformation, e-postadress eller ditt telefonnummer
  • Betalningsinformation såsom fakturadress eller referensperson Information vi samlar in om digNär du kommer i kontakt med oss kan vi samla in information omInformationen du ger till oss är nödvändig antingen för att ingå ett avtalsförhållande med oss, eller för andra syften. Det kan till exempel vara för att vi ska kunna förbättra vår information och tjänster till dig eller utföra vårt uppdrag och våra åtaganden gentemot dig som kund. Personnummer behandlas endast i undantagsfall för särskilda tjänster som kräver legitimerad identitet.

• Information om tjänster och leveranser – detaljer angående de tjänster du prenumererar på eller köper, till exempel löpande konsulttjänster, uppdrag, projekt och nyhetsbrev som du läser

  • Finansiell information – kreditvärdighet
  • Historisk information – tidigare köp och betalningshistorik

 

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar efter att alltid lagra dina personuppgifter inom EU/EES. I vissa situationer kan det hända att de behandlas utanför EU/EES av en tredje part, till exempel en underleverantör. Vi kommer alltid att vidta alla rimliga åtgärder för att din information ska hanteras i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES. Vi vill att du alltid ska kunna känna dig säker

på att vi hanterar dina uppgifter ansvarsfullt.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar data så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket informationen samlades in eller så länge det krävs enligt olika lagar, till exempel redovisningslagen.

 

Ändring av dataskyddspolicyn

Om vi uppdaterar eller förändrar denna policy kommer vi meddela detta på vår webbplats.

 

Kontakta oss

Vi har en utsedd ansvarig person för dataskyddsfrågor. Vid frågor kring dataskydd, vänligen kontakta oss på dataskydd@lovochkontroll.se.

Personuppgiftsansvarig är Lov och Kontroll AB med organisationsnummer: 556927-5182 Adress: Äppelblomsvägen 107, 139 32 Värmdö