MÅN – FRE: 08:00 – 17:00

• Kontrollansvarig
• Ansökningar för bygglov
• Strandskyddsdispens
• Fastighetsutredningar
• Termografering

• Arkitektur
• 3D Ritningar
• Visualisering
• Design
• Solstudier

Kontrollansvarig

Vi hjälper till med upprättning av kontrollplan för ert projekt och det blir också det dokument som styr vilka kontroller som ska utföras under projektering och byggnation. Vi bistår er som kund med att förstå lagstiftningen och följer upp att kontroller utförs enligt kontrollplan.

Ansökningar

Vi utformar och anpassar ansökningar och kan finnas med under processen för att bevaka dina intressen och önskemål.

Ritningar

Oavsett vad ni har för planer: nybyggnation, tillbyggnation eller ombyggnation, så kan vi hjälpa till med att ta fram de ritningar som behövs. Exempelvis bygglovs- och konstruktionsritningar, 3D-ritningar eller solstudier, allt från enkla till komplexa ärenden.

Fastighetsrådgivning

Är det en strandtomt eller strandnära? Har bryggan funnits innan strandskyddet? Är svartbygget preskriberat? En undersökning av en fastighet innan köp kan säga mycket. Våra fastighetsundersökningar avslöjar allt. Vi utför även avstyckningshandlingar och mycket mer.

Termografering

Termografi kan användas för att spåra värmeskillnader. Värmeskillnader uppstår vid alla typer av läckor, t.ex.vid bristfällig isolering, trasig golvvärme eller trasiga elkomponenter. Det går också utmärkt att med värmekamerans hjälp se vart ett fuktproblem har uppstått eller kan uppstå i en krypgrund.

Fönster och fönsterdörrar

Hedgårda Fönster säljer högkvalitativa energifönster, fönsterdörrar, skjutpartier och vikpartier i både modern och traditionell stil. Som partner till Lov och Kontroll erbjuder Hedgårda Fönster alla våra kunder en generös rabatt.